Arvutihooldus, Sülearvuti Hooldus, Arvuti Puhastus

Arvutihooldus teenused

 • Arvutite ja riistvara hooldus ning remont
 • Arvutite tarkvara hooldus
 • Arvutite riist- ja tarkvara uuendamine
 • Tarkvara, riistvara, lisaseadmete, arvutite ja võrgusedmete hankimine
 • Nõustame arvutite, riistvara, tarkvara ja seadmete hankimisel
 • IT alased konsultatsioonid ja mitmesuguste lahenduste väljatöötamine
 • Hoolduslepingud
 • Arvutivõrkude ehitus
 • Traadita arvutivõrkude ehitus (WiFi)
 • Arvutite optimeerimine ja kiirendamine
 • Tarkvara installeerimine ja häälestamine
 • Lisaseadmete paigaldus
 • Varukoopiate tegemine
 • Andmete taastamine
 • Viirustetõrje
 • Spioontarkvara eemaldamine
 • Arvutisüsteemide (riistvara, tarkvara, võrgu) kaardistamine ja raporti koostamine
 • Kaughooldus
 • Nõuanded ja soovitused tasuta tarkvarale (vabavarale) üleminekuks

Mis on Arvutikiirabi?

Arvutikiirabi on professionaalne IT hooldusteenus nii era- kui äriklientidele.

Mille poolest erineb Arvutikiirabi teistest arvuti hooldus firmadest?

-Arvutikiirabis oleme kaotanud teenuste tunnitasud meie kontoris tehtavatele töödele. Esmalt analüüsime viga ja siis ütleme teenuse lõpphinna. Hinnad on astmelised vastavalt probleemi tõsidusele.
Enam ei ole vaja muret tunda 25 euroste teenuste tunnihindade ees ja teadmatuse ees palju kulub teatud probleemi lahendamiseks aega. Seega ei teki ka hirmuäratavalt suuri numbreid mõtteisse.

-Oleme täielikult keskendunud IT hoolduse ja erinevate IT lahenduste pakkumisele. Suudame pakkuda parimat teenust ja kõige kaasaegsemaid lahendusi lähtudes iga kliendi personaalsetest vajadustest.

-Meie hinnad on soodsad!

Miks peaks valima just arvutikiirabi?

-Pakume kiiret ja efektiivset arvutihooldus teenust, võimaldades teil keskenduda sellele, mis on teile kõige olulisem.
-Meie töötajad on kõik oma ala spetsialistid kes tunnevad parimaid ja kaasaegsemaid lahendusi.
-Tänu oma pikaajalistele kogemustele suudame arvestada iga kliendi personaalseid vajadusi, pakkudes neile parimaid lahendusi mis on neile majanduslikult kõige kasulikumad.
-Valides meid oma arvutiparki hooldama on kulutused hooldusteenusele palju madalamad kui oma spetsialiste palgal hoida ja neid koolitada.
-Reageerime väljakutsetele võimalikult kiiresti.